nomenclator

Presentació

El Nomenclàtor viari en línia de Vinaròs conté informació dels noms oficials de les vies públiques de la ciutat de Vinaròs aprovats pel Ple de l'Ajuntament el dia 23 de maig de 2013 i les posteriors revisions i incorporacions.

Amb l'aprovació el dia 11 de desembre de 2007 del Reglament de Toponímia Local, l'Ajuntament de Vinaròs es comprometia a treballar fermament en la defensa d'una part important del patrimoni cultural, la toponímia, i un dels deures d'aquell compromís era l'elaboració de la llista oficial de topònims municipals.

El treball de revisió i la redacció de fitxes de les vies públiques ha sigut un procés llarg iniciat l'any 2008 amb l'encàrrec de l'elaboració de les fitxes que l'Ajuntament va fer a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. En aquell treball inicial s'ha basat la revisió de cadascuna de les fitxes i la redacció de les noves, ja que els darrers anys nous noms han ampliat la llista de vies públiques municipals.

Una vegada preparada la llista definitiva dels noms de les vies públiques, va passar a la Comissió de Toponímia Local perquè en donés el vistiplau; i una vegada va comptar amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Social van ser aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Vinaròs el dia 23 de maig de 2013.

El treball de l'elaboració de les fitxes de cadascuna de les vies públiques no està concebut només com un document intern de treball de l'Ajuntament i per això es va decidir la creació del Nomenclàtor viari en línia de Vinaròs, per tal de ser una eina útil a la ciutadania i difondre el treball dels investigadors locals. Pot ser que hi trobeu errades o mancances que han pogut passar inadvertides, per error o per desconeixença. Us agrairem les vostres aportacions a través de la secció Bústia de suggeriments, amb les correccions i els suggeriments que considereu necessaris per a millorar el nomenclàtor viari de Vinaròs ja que la intenció és que siga un projecte viu, en continu creixement amb les noves incorporacions de vies públiques i amb les millores que es puguen fer en les fitxes ja existents. 

En cada fitxa trobareu la informació distribuïda en diversos camps: nom oficial de la via; data d'aprovació; classificació temàtica; significat del nom; noms anteriors, si és que n'ha tingut; i, quan s'ha considerat interessant, notes explicatives d'alguna qüestió relacionada amb el nom de la via actual o amb els noms anteriors.