Nomenclàtor

Informació


Nom: Cala del Pastor
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 26 d'abril de 2012
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

Carrer que porta a la cala del mateix nom.


Noms anteriors: Triador Urbanización Cala del Pastor. Carrer del Tiret
Situació:

Lo Triador. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer de l'Illa Ferrera.tornar