Nomenclàtor

Informació


Nom: Pal
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Arbre d'una embarcació. Peça cilíndrica i llarga de fusta que hom col·loca en les embarcacions per a poder sostenir tots els aparells, fonamentalment les veles.


Noms anteriors: Saldonar Urbanització Las Vegas
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al carrer de la Batallola i paral·lel al carrer del Timó.tornar