Nomenclàtor

Informació


Nom: Barbiguera
Denominació: camí de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

En referència al camí que antigament es feia servir per al pas del bestiar.


Situació:

La Barbiguera. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer del Fraret.tornar