Nomenclàtor

Informació


Nom: Bauprés
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Arbre de barca col·locat en posició obliqua quasi horitzontal, que surt de la proa i serveix per allargar-hi les veles anomenades "flocs" i per fer-hi ferms els estais del triquet.


Noms anteriors: Saldonar P
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al camí dels Ameradors i paral·lel al carrer de l'Estamenera.tornar