Nomenclàtor

Informació


Nom: Coberta
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Plataforma horitzontal que clou el buc d'un vaixell per la seua part superior; i en general, cadascun dels sostres horitzontals que divideixen el buc d'un vaixell en compartiments sobreposats.


Noms anteriors: Saldonar M
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al camí dels Ameradors i paral·lel al carrer de la Roda.tornar