Nomenclàtor

Informació


Nom: Corneta
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Fauna. Noms de mariscos.
Significat:

Corn de la mar, mol·lusc de vàries espècies, principalment del gènere "Murex".


Situació:

Los Ameradors. Perpendicular al camí dels Ameradors i paral·lel al carrer de la Caixeta i al carrer del Dàtil.tornar