Nomenclàtor

Informació


Nom: Caixeta
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Fauna. Mariscos
Significat:

Mol·lusc de la classe dels lamel·libranquis, també conegut com peu de cabrit.


Situació:

Los Ameradors. Perpendicular al camí dels Ameradors i paral·lel al carrer de la Corneta i al carrer del Caragol.tornar