Nomenclàtor

Informació


Nom: Colònia Europa D
Denominació: carrer de la
Classificació: Topònims. Urbanitzacions
Significat:

Fa referència al nom de la urbanització on es troba el carrer.


Situació:

Sant Roc. Perpendicular al carrer de les Salines B i paral·lel al carrer de les Salines G.tornar