Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa de Menorca
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

L'illa més oriental de l'arxipèlag de les Balears.


Noms anteriors: Cales F
Situació:

Les Cales. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer de l'Illot del Carallot.tornar