Nomenclàtor

Informació


Nom: Reina II
Denominació: carrer de la
Classificació: Antropònims. Locals
Significat:

Com que aquest carrer discorre pels terrenys de la família vinarossenca Callau i Farcha, es va decidir donar-li el malnom de la propietària, la Reina.Noms anteriors: Reina
Situació:

Sant Roc. Paral·lel al carrer de les Salines XR.tornar