Nomenclàtor

Informació


Nom: Trident
Denominació: carrer del
Data aprovació: 26 d'abril de 2012
Classificació: Aparells de pesca
Significat:

Forca de tres dents que serveix per a pescar.


Situació:

Lo Triador. Vial que discorre perpendicular al carrer de les Plomades i al carrer del Rastell.tornar