Nomenclàtor

Informació


Nom: Refugi
Denominació: carrer del
Data aprovació: 23 de maig de 2013
Classificació: Món rural
Significat:

Un refugi rural és la construcció utiltizada per agricultors o pastors per resguardar-se, ells i els animals, de les inclemències del temps.


Noms anteriors: Ermita I
Situació:

Les Closes. Paral·lel al carrer dels Marges, va des del carrer del Tancat fins al camí de les Melilles.tornar