Nomenclàtor

Informació


Nom: Pilar la Comare
Denominació: carrer de
Data aprovació: 14 d'octubre de 2008
Classificació: Antropònims. Locals
Significat:

En homenatge a Pilar Ripoll Bordanave (Vinaròs, 1905-1993). Durant més de quaranta anys va exercir la professió de comare. Va ser una dona controvertida, temperamental i afectuosa que mai va regatejar esforços a acudir on requerien els seus serveis.


Situació:

Extramurs de la Mare de Déu. Paral·lel al carrer del Duc de Vendôme.tornar