Nomenclàtor

Informació


Nom: Marges
Denominació: carrer dels
Data aprovació: 23 de maig de 2013
Classificació: Món rural
Significat:

El marge és un tipus de paret feta de pedra en sec que serveix per a contenir les terres de vessant, evitar els lliscaments i crear franges escalonades de terra cultivable en forma de bancals.


Noms anteriors: Ermita H

tornar