Nomenclàtor

Informació


Nom: Gatera
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 23 de maig de 2013
Classificació: Món rural
Significat:

Forat practicat a un lloc per a permetre el pas de gats, conills o altres animals petits.


Noms anteriors: Ermita G
Situació:

Les Closes. Paral·lel al carrer del Filat i al carrer dels Marges.tornar