Nomenclàtor

Informació


Nom: Colònia Europa R
Denominació: carrer de la
Classificació: Topònims. Urbanitzacions
Significat:

Fa referència al nom de la urbanització on es troba el carrer.tornar