Nomenclàtor

Informació


Nom: Colònia Europa E
Denominació: carrer de la
Classificació: Topònims. Urbanitzacions
Significat:

Fa referència al nom de la urbanització on es troba el carrer.tornar