Nomenclàtor

Informació


Nom: Llatina
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Aparell de vela de forma triangular i d'origen àrab emprat per les embarcacions de pesca de tot el litoral i molt especialment per les de bou a la parella.


Noms anteriors: Saldonar D
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al camí del Saldonar i paral·lel al carrer de l'Orla.tornar