Nomenclàtor

Informació


Nom: Rastell
Denominació: carrer del
Data aprovació: 26 d'abril de 2012
Classificació: Aparells de pesca
Significat:

Ormeig antic consistent en una barra de ferro proveïda de pues, per rastellar el fons d’arena, i una espècie de sac o bossa de malla molt tupida on van a parar tots els mol·luscos que troba per davant.


Noms anteriors: Triador E
Situació:

Lo Triador. Perpendicular al carrer del Barranc del Triador i paral·lel al carrer de les Plomades.tornar