Nomenclàtor

Informació


Nom: Galzet
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Porció superior del pal d’una nau, de secció rectangular.


Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al carrer del Casc i paral·lel al camí dels Ameradors.tornar