Nomenclàtor

Informació


Nom: Sirga
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Aparells de pesca
Significat:

Corda que serveix per a estirar una xarxa, una embarcació des de terra per fer-la anar d'una ribera a l'altra d'un riu, per fer-la avançar contra corrent, etc.


Situació:

Lo Triador. Perpendicular al carrer de les Cales i paral·lel al carrer de la Fitora.tornar