Nomenclàtor

Informació


Nom: Batre
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Aparells de pesca
Significat:

Art de pesca consistent en una xarxa calada entre dos sortints d'una caleta i que envolta una superfície de mar per capturar els peixos que hi queden a dintre després de fer soroll amb el contacte de dues pedres o fustes qualsevols.


Situació:

Lo Triador. Perpendicular al carrer de les Plomades i paral·lel al carrer del Bolig.tornar