Nomenclàtor

Informació


Nom: Barranc del Triador
Denominació: carrer del
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

En referència al barranc de la partida del Triador que passava per aquest carrer fins a la mar.


Situació:

Lo Triador. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer del Remana-rocs.tornar