Nomenclàtor

Informació


Nom: Caduf
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Aparells de pesca
Significat:

Recipient de terra cuita que hom utilitza per traure l'aigua de les sénies i que els pescadors empren també per a pescar polps.


Noms anteriors: Triador O
Situació:

Lo Triador. Perpendicular al carrer del Tresmall i paral·lel al carrer del Bou i al carrer de l'Arpó.tornar