Nomenclàtor

Informació


Nom: Plomades
Denominació: carrer de les
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Aparells de pesca
Significat:

Conjunt de les peces de material pesant que es fixen en un ormeig que haja d'estar submergit, especialment un art.


Noms anteriors: Triador C
Situació:

Lo Triador. Perpendicular al carrer del Barranc del Triador i paral·lel al carrer de la Canya.tornar