Nomenclàtor

Informació


Nom: Tirant lo Blanc
Denominació: carrer del
Data aprovació: 24 de novembre de 1993
Classificació: Obres literàries
Significat:

És l’obra més important del cavaller valencià Joanot Martorell i està considerada la millor novel·la de cavalleries. Va ser impresa per primera vegada a València l'any 1940, amb un tiratge de 715 exemplars.


Situació:

Centre històric. Perpendicular a l'avinguda de Jaume I.tornar