Nomenclàtor

Informació


Nom: Casc
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

El cos principal d'una nau o barca, sense l'arboradura.


Noms anteriors: Saldonar Q
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al camí del Saldonar i paral·lel al carrer de la Quilla i al carrer de l'Escota.tornar