Nomenclàtor

Informació


Nom: Clau
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Taula de fusta que dóna la volta exteriorment a l'embarcació a l'altura de la coberta.


Noms anteriors: Saldonar PP
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al camí dels Ameradors i paral·lel al carrer del Bauprés.tornar