Nomenclàtor

Informació


Nom: Trinquet
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Pal més pròxim a proa en les embarcacions de més d'un pal.


Noms anteriors: Saldonar N
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer del Floc i al carrer del Gràtil.tornar