Nomenclàtor

Informació


Nom: Gràtil
Denominació: carrer del
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Vora de la vela llatina, reforçada per una corda interior, que va de puny a puny, paral·lelament a la coberta de l'embarcació.


Noms anteriors: Saldonar LL
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al carrer de la Roda i paral·lel al carrer del Trinquet.tornar