Nomenclàtor

Informació


Nom: Llata
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Peça de fusta o ferro que, col·locada de babord a estribord, sosté les taules de la coberta.


Noms anteriors: Saldonar C
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al camí del Saldonar i paral·lel al carrer del Corbató i al carrer de la Llatina.tornar