Nomenclàtor

Informació


Nom: Batallola
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Parts de l'embarcació
Significat:

Conjunt de barres verticals i horitzontals que formen un espai per a estibar-hi els cois.


Noms anteriors: Saldonar AA i GG
Situació:

Lo Saldonar. Perpendicular al carrer de l'Orla i paral·lel al barranc del Saldonar.tornar