Nomenclàtor

Informació


Nom: Madrid
Denominació: avinguda de
Data aprovació: 26 d'octubre de 1965
Classificació: Topònims. Comunitats autònomes
Significat:

Comunitat autònoma uniprovincial del centre d'Espanya on es troba la capital de l'estat.


Situació:

Nucli urbà. Perpendicular al carrer de Pablo Ruiz Picasso i paral·lela al carrer de Sant Ferran.


Notes:

Ubicat en una zona de carrers amb noms de pobles, ciutats i comunitats autònomes espanyolestornar