Nomenclàtor

Informació


Nom: Reina I
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 19 de desembre de 1995
Classificació: Antropònims. Locals
Significat:

Com que aquest carrer discorre pels terrenys de la família vinarossenca Callau i Farcha, es va decidir donar-li el malnom de la propietària, la Reina.


Noms anteriors: Reina
Situació:

Sant Roc. Perpendicular al carrer de les Salines XR.tornar