Nomenclàtor

Informació


Nom: Gil d'Atrosillo
Denominació: avinguda de
Data aprovació: 26 d'octubre de 1965
Classificació: Antropònims. Històrics
Significat:

En homenatge a Gil d'Atrosillo, alcaid de Peníscola en el moment de l'atorgament de la Carta Pobla de Vinaròs el 29 de setembre de 1241.


Noms anteriors: Caminàs
Situació:

Des de l'avinguda de Saragossa fins al carrer dels Dauradors.


Notes:

Avinguda molt coneguda perquè s'hi troben els instituts d'educació secundària públics, l'hospital i altres serveis com l'escorxador, el centre d'educació especial o el CRIS.tornar