Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa Ferrera
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Illa de la Mediterrània, situada en l'arxipèlag de les Columbretes. Possiblement el seu nom al·ludeix a la coloració ferruguinosa.


Situació:

Les Cales. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer de la Cala del Pastor.tornar