Nomenclàtor

Informació


Nom: Casetes de Volta
Denominació: carrer de les
Data aprovació: 23 de maig de 2013
Classificació: Món rural
Significat:

Construccions agrícoles amb murs de pedra i cobertes amb volta. molt comunes a la zona costanera del Baix Maestrat. Servien de refugi al llaurador, als animals de treball i de magatzem de la producció i arreus del camp.


Situació:

Les Closes. Perpendicular al carrer del Tancat i paral·lel al carrer dels Bancals i al carrer dels Dulers.tornar