Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa de Sardenya
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Illa de la Mediterrània, la segona d'aquesta mar per la seua superfície, que forma part de l'Estat italià.


Noms anteriors: Deveses D
Situació:

Les Deveses. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer de l'Illa de Xipre.tornar