Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa de Malta
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Estat insular d'Europa, situat al centre de la Mediterrània, uns 90 km al sud de Sicília i uns 290 al nord de Líbia; la capital és La Valletta.


Noms anteriors: Deveses C
Situació:

Les Deveses. Perpendicular al carrer de l'Illa de Sicília i paral·lel al carrer de l'Illa de Sardenya.tornar