Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa de Sicília
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

L'illa més gran de la Mediterrània, situada entre la mar Tirrena i la Jònica, a Itàlia.


Noms anteriors: Deveses F
Situació:

Les Deveses. Perpendicular al carrer de les Deveses.tornar