Nomenclàtor

Informació


Nom: Sabaters
Denominació: carrer dels
Data aprovació: 14 de març de 2006
Classificació: Oficis i col·lectius
Significat:

Persona que fa o repara calçat o en ven.


Situació:

Les Capçades. Perpendicular al carrer dels Dauradors.tornar