Nomenclàtor

Informació


Nom: Industrials
Denominació: carrer dels
Data aprovació: 14 de març de 2006
Classificació: Oficis i col·lectius
Significat:

Persona que es dedica a la indústria com a empresari.


Situació:

Les Capçades. Perpendicular al carrer dels Estucadors i paral·lel al carrer dels Espardenyers.


Notes:

Ubicat en una zona de carrers amb noms d'oficis.



tornar