Nomenclàtor

Informació


Nom: Puig
Denominació: carrer del
Data aprovació: 7 d'abril de 1999
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

En referència al puig de Vinaròs.


Situació:

Les Capçades. Des del camí de les Morteres fins a la carretera N-340.tornar