Nomenclàtor

Informació


Nom: Illes Balears
Denominació: carrer de les
Data aprovació: 13 de març de 2007
Classificació: Topònims. Comunitats autònomes
Significat:

Arxipèlag situat prop de la costa oriental de la península Ibèrica; constitueix una comunitat autònoma espanyola.


Situació:

Nucli urbà. Perpendicular a l'avinguda de Madrid i paral·lel al carrer d'Aragó i al carrer d'Astúries.


Notes:

Ubicat en una zona de carrers amb noms de pobles, ciutats i comunitats autònomes de l'Estat espanyol.tornar