Nomenclàtor

Informació


Nom: Rambla de Cervera
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 24 de maig de 2007
Classificació: Topònims
Significat:

Rambla del Baix Maestrat, que es forma als vessants orientals del Peiró de Vallibona, dins els termes de Morella (Ports) i Catí (Alt Maestrat).


Situació:

Les Capçades. Perpendicular a l'avinguda de Gil d'Atrosillo i paral·lel al camí de les Capçades.tornar