Nomenclàtor

Informació


Nom: Comte de Benavente
Denominació: carrer del
Data aprovació: 19 de desembre de 1995
Classificació: Antropònims. Històrics
Significat:

En homenatge al noble espanyol del s. XVI que va portar la reliquia de sant Sebastià a Vinaròs.


Situació:

Nucli urbà. Perpendicular al carrer de Santaella i paral·lel al carrer de Iecla.tornar