Nomenclàtor

Informació


Nom: Colònia Europa C
Denominació: carrer de la
Classificació: Topònims. Urbanitzacions
Significat:

Fa referència al nom de la urbanització on es troba el carrer.


Situació:

Sant Roc. Entre el carrer de les Salines A i el carrer de les Salines B.tornar