Nomenclàtor

Informació


Nom: Carreró
Denominació: carrer del
Data aprovació: Documentat des de 1648
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

Com que aquest carrer va quedar fora de la muralla, hi havia poques cases i, per tant, era un carrer menut.


Noms anteriors: Calle de los Labradores (1825)
Situació:

Centre històric. Paral·lel al carrer del Pare Bover, des de l'avinguda de la Llibertat fins al carrer del Romer.



tornar