Nomenclàtor

Informació


Nom: Cales
Denominació: carrer de les
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

En referència a la partida que va fins al camí de les Egües.


Noms anteriors: Cales A
Situació:

Les Cales. Des de l'avinguda de Francisco José Balada fins al carrer de la Ralinga.tornar